Mer information om indikatorn

Rapporterade klamydiafall bland unga, 16-24 år, 2010-2021. Promille.

Behandlande läkare är skyldiga att rapportera in alla fall av klamydia, eftersom det är en smittspårningspliktig sjukdom.

Källa: Antal rapporterade fall hämtad från SmiNet-registret. Population hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB).

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Jun-23

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Rapporterade klamydiafall bland unga, 16-24 år, 2010-2021. Promille.

Analys

Andelen inrapporterade fall av klamydia bland unga i åldersgruppen 16–24 år minskade något sedan 2010. År 2021 var andelen med rapporterade klamydiafall 16,8 promille (1,7 procent) bland unga.

Under hela perioden 2010 till 2021 har andelen rapporterade klamydiafall varit betydligt större bland tjejer än bland killar i åldersgruppen 16–24 år. År 2021 var andelen 21,5 promille (2,2 procent) bland tjejer och 12,4 promille (1,2 procent) bland killar. Andelen har minskat över tid bland båda könen jämfört med år 2010.

År 2021 var andelen rapporterade klamydiafall större i åldersgruppen 20–24 år än i åldersgruppen 16–19 år, 19 promille (1,9 procent) respektive 16,8 promille (1,7 procent).

År 2021 var andelen rapporterade klamydiafall betydligt mindre i åldersgruppen 25–29 år än i åldersgrupperna 16-19 år och 20-24 år.

I åldersgruppen 25-29 var andelen klamydiafall 7.9 promille (0.8 procent).

För åldrarna 16-19 och 20-24 år var andelarna 14 promille (1.4 procent) respektive 19 promille (1.9 procent).

Nästa indikator