Mer information om indikatorn

Andel unga som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling, 13–24 år, 2011–2017. Antal per 100 000.

Andel unga som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling. ICD10-kod: X60-X84. Här innefattas såväl självmordsförsök som andra självskadebeteenden som lett till inläggning på sjukhus.

Källa: Socialstyrelsen, patientregistret

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling, 13–24 år, 2011–2017. Antal per 100 000.

Analys

Andelen unga i åldern 13–24 år som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av självmordsförsök eller annan avsiktligt självdestruktiv handling var 149 per 100 000 individer 2017. Andelen har sjuknit sedan 2011 då den var 179 per 100 000 individer.

Andelen är betydligt större bland tjejer än bland killar. Andelen 2017 var 228 per 100 000 tjejer och 76 per 100 000 killar. Skillnaden är konstant över tid.

Andelen som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av självmordsförsök eller annan avsiktligt självdestruktiv handling var något större bland 20-24 åringar än bland 13–19 åringar. 2017 var den 157 per 100 000 unga i åldern 20-24 år och 143 per 100 000 unga i åldern 13–19 år.

Andelen är betydligt större bland tjejer än bland killar för båda åldersgrupperna 13–19 och 20–24 år.

Andelen som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av självmordsförsök eller annan avsiktligt självdestruktiv handling var något större bland 13–24 åringar än bland 25–29 åringar. År 2017 var andelen 149 per 100 000 unga i åldern 13–24 år respektive 116 per 100 000 i åldern 25–29 år.

Inom båda åldersgrupperna var andelen större bland tjejer och kvinnor än bland killar och män. Bland kvinnor är skillnaden mellan åldersgrupperna stor. Det var 228 per 100 000 bland 13–24 åringar jämfört med 145 per 100 000 bland 25–29 åringar.

Bland män är förhållandet omvänt. Andelen är större bland 25–29 åringar, 90 per 100 000, än bland 13–24 åringar, 76 per 100 000 individer.

Andelen som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av självmordsförsök eller annan avsiktligt självdestruktiv handling var betydligt större bland unga 13–24 år än bland äldre 30–64 år. Det var 149 respektive 73 per 100 000 individer 2017.

Andelen är större bland tjejer och kvinnor än bland killar och män.

Nästa indikator