Mer information om indikatorn

Andel unga som besöker fritidsgård eller ungdomen hus varje månad, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som besöker fritidsgård eller ungdomen hus varje månad, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Analys

Ungefär 6 procent av unga i åldern 16-24 besöker fritidsgård varje månad år 2015. Andelen varierar väldigt lite under perioden 2007-2015.

Under hela perioden 2007-2015 var det en betydligt större andel bland killar än bland tjejer som besöker fritidsgård varje månad i åldersgruppen 16-25 år. År 2015 var det 8 procent bland killar och 4 procent bland tjejer.

Under hela perioden 2007-2015 var det i åldersgruppen 16-25 år en betydligt större andel bland utrikes födda än bland inrikes födda som besöker fritidsgård varje månad. År 2015 var det 13 procent bland utrikes och 5 procent bland inrikes födda.

Bland inrikes födda var det under hela perioden en större andel killar än tjejer som besökte fritidsgård varje månad. För utrikes födda fanns denna skillnad för alla år utom 2015 då skillnaden inte var statistiskt signifikant.

Under hela perioden 2007-2015 var det i åldersgruppen 16-25 år en betydligt större andel bland unga med utländsk bakgrund som besöker fritidsgård varje månad, i jämförelse med unga med svensk bakgrund. År 2015 var det 14 procent bland unga med utländsk bakgrund och 4 procent bland unga med svensk bakgrund.

Bland unga med svensk bakgrund var det under hela perioden en större andel killar än tjejer som besökte fritidsgård varje månad. För unga med utländsk bakgrund fanns denna skillnad för alla år utom 2015 då skillnaden inte var statistiskt signifikant.

Under hela perioden 2007-2015 var det en större andel bland unga i åldern 16-19 år som besökte fritidsgård varje månad, jämfört med unga i åldern 20-25.

I åldersgruppen 16-19 år var det under hela perioden en större andel killar än tjejer som besökte fritidsgård varje månad. I åldersgruppen 20-25 år fanns denna skillnad för alla år utom 2015 då skillnaden inte var statistiskt signifikant.

null

null

Fotnot:

Grupperna för inrikes och utrikes födda var för små för att analyseras åren 2012 och 2015.

Nästa indikator