Mer information om indikatorn

Andel unga som besöker fritidsgård eller ungdomen hus varje månad, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som besöker fritidsgård eller ungdomen hus varje månad, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Analys

Ungefär 7 procent av unga i åldern 16-25 år besökte en fritidsgård varje månad år 2018. Andelen varierar väldigt lite under perioden 2007 till 2018.

Under hela perioden 2007 till 2018 var det en betydligt större andel bland killar än bland tjejer som besöker fritidsgård varje månad. År 2018 var andelen 8 procent bland killar och 4 procent bland tjejer.

Under perioden 2007 till 2009 var det i åldersgruppen 16–25 år en betydligt större andel bland utrikes födda än bland inrikes födda som besökte fritidsgård varje månad. År 2018 var det knappt 18 procent bland utrikes och knappt 5 procent bland inrikes födda.

Under hela perioden 2007 till 2018 var det i åldersgruppen 16–25 år en betydligt större andel bland unga med utländsk bakgrund än bland unga med svensk bakgrund som besöker fritidsgård varje månad. År 2018 var det 14 procent bland unga med utländsk bakgrund och 5 procent bland unga med svensk bakgrund.

Under hela perioden 2007 till 2018 var det en större andel bland unga i åldern 16–19 år som besökte fritidsgård varje månad, jämfört med unga i åldern 20–25 år. År 2018 var andelen bland unga i åldern 16–19 år knappt 13 procent, jämfört med knappt 4 procent i åldersgruppen 20-25 år.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator